MITSOT

Placement Brochure

Batch 2016-18 Marketing

Complete Batch
Julie Singh

Julie Singh

Namit Seth
Placed in                Savex Technologies

Namit Seth

Shrinath Patil

Shrinath Patil

Sumit Gour
Placed in                Savex Technologies

Sumit Gour

Praveen Kumar Sahu

Praveen Kumar Sahu

Naveena Mathur
Placed in                Jaro Education

Naveena Mathur

Vaishali Sahu

Vaishali Sahu

Harsimran Dayal

Harsimran Dayal

Shivani S. Kumbharjuvekar
Placed in                Savex Technologies

Shivani S. Kumbharjuvekar

Karan Ramchandani

Karan Ramchandani

Roshani Mathur
Placed in                Redington

Roshani Mathur

Rajat Kumar Rastogi

Rajat Kumar Rastogi

Roshni Sharma

Roshni Sharma

Abhishek M. Waghirkar

Abhishek M. Waghirkar

Hetal Parmar
Placed in                Amazon India

Hetal Parmar

Mouizz Shaikh
Placed in                ITC Ltd.

Mouizz Shaikh

Sabyasachi Banerjee
Placed in                Jaro Education

Sabyasachi Banerjee

Parth Engineer

Parth Engineer

Shubham Banthiya
Placed in                Redington

Shubham Banthiya

Shubham Thakkar

Shubham Thakkar

Saloni Bafna

Saloni Bafna

Aman Chouksey

Aman Chouksey

Amrita Rai

Amrita Rai

Neel Parmar
Placed in                Savex Technologies

Neel Parmar

Utkarsh Srivastava

Utkarsh Srivastava

Vishwajeet Bhuyan
Placed in                Jaro Education

Vishwajeet Bhuyan

Anushka Patil
Placed in                Savex Technologies

Anushka Patil

Anadi Mishra

Anadi Mishra

Naindeep Dhiman

Naindeep Dhiman

Raj Vardhan

Raj Vardhan

Rachit Bhadani

Rachit Bhadani

Jeel Choksi

Jeel Choksi

Monil Bankda

Monil Bankda

Nancy Rapheal

Nancy Rapheal

Ankit Deore

Ankit Deore

Sushant Sathe

Sushant Sathe