MITSOT

Placement Brochure

Batch 2016-18 Finance

Complete Batch
Surajbhan Singh Jodha

Surajbhan Singh Jodha

Aishvi Busar
Placed in                Deloitte

Aishvi Busar

Mitesh Shah

Mitesh Shah

Abhishek Kumar Agrahari

Abhishek Kumar Agrahari

Navjot Singh

Navjot Singh

Pranav Kamble

Pranav Kamble

Aniruddh Sharma

Aniruddh Sharma

Faiz Ahmed

Faiz Ahmed

Mousami Bhasme

Mousami Bhasme

Harshal Kunjir

Harshal Kunjir

Prashil Thole

Prashil Thole

Vivek Kaushik

Vivek Kaushik

Prajwal Mahabala Poojary

Prajwal Mahabala Poojary

Avikumar Shah

Avikumar Shah

Moni Thakur
Placed in                Reval Analytics

Moni Thakur

Meldon Edwin Silveira

Meldon Edwin Silveira

Mitul Hemnani

Mitul Hemnani

Shweta Kalse

Shweta Kalse

Rishabh Pawar

Rishabh Pawar

Ashwini Pillai

Ashwini Pillai

Aman Mohgaonkar
Placed in                Deloitte

Aman Mohgaonkar

Aishwarya Pardeshi
Placed in                H&R block

Aishwarya Pardeshi

Akash Tiwari

Akash Tiwari

Sakshi Varunkar

Sakshi Varunkar

Kajal Raghuwanshi

Kajal Raghuwanshi

Omkar Dalvi

Omkar Dalvi

Shweta Gupta

Shweta Gupta

Jerome-Dag Oblitey Amoo

Jerome-Dag Oblitey Amoo

Neeraj Kothari

Neeraj Kothari

Priya J Chimegave

Priya J Chimegave

Vaibhav Samariya

Vaibhav Samariya

Shubham Kiran Gandhi
Placed in                Deloitte

Shubham Kiran Gandhi